Nieuws

11 augustus 2017

Professioneel oesters rapen op de Wadden binnen de draagkracht van het systeem.

Bij het beheer van de Waddenzee zijn heel veel partijen betrokken. De afgelopen 5 jaar is er door 17 vergunninghouders op een tijdelijke NB-wet vergunning oesters geraapt. De Provincie en de Natuurorganisaties willen dit graag omzetten in langjarige overeenkomst met de oesterrapers. Aan netVISwerk is gevraagd om het proces te begeleiden. Dat doen wij graag. Wij starten vanuit het perspectief van de vissers. De gegevens van de vissers zijn onder elkaar besproken en vormen de basis voor de verdere ontwikkelingen. Binnenkort is er overleg over het meerjarenakkoord waar ook netVISwerk haar handtekening onder moet zetten. Daarna zal netVISwerk de vergunninghouders verder begeleiden bij het maken van een visplan. Een visplan waarin de vissers laten zien hoe zij gebruik maken van de rijke natuurlijke productie van het wad op een die prima aansluit bij de status van de Waddenzee als natuurgebied. In de overleggen streeft netVISwerk naar gemengde bedrijven die oesters als een deel van hun bedrijfsvoering zien. Kleine bedrijven van de eilanden zouden bijvoorbeeld beroepsmatig, met vergunning, dicht onder de eilanden oesters moeten kunnen rapen voor de lokale horeca.