Nieuws

5 september 2020

Oproep aan kleinschalige kustvissers voor onderzoek puls

Beste mensen,

Vanuit de kleinschalige visserij is de wens naar voren gekomen om als waarnemer aanwezig te zijn bij de uitvoering van het puls-spoor onderzoek. Om dit mogelijk te maken informeer ik jullie bij deze over de planning van het onderzoek dat we dit jaar willen doen. WMR is van plan het veldwerk in september uit te voeren. Voor het onderzoek zijn een aantal aaneengesloten dagen met kalm weer nodig. Tijdens de uitvoering is kalm weer nodig omdat het anders niet lukt om in het puls-spoor te vissen met een garnalentuig. Ook moet het water helder zijn zodat we zicht hebben met de onderwatercamera’s. Daarvoor moet het een paar dagen voor het onderzoek ook kalm weer zijn. Wij houden daarom de weersvoorspellingen in de gaten en gaan het onderzoek organiseren zodra zich een gelegenheid voor lijkt te gaan doen. We hopen op een weekje mooi, rustig nazomerweer. Het zal dus pas redelijk kort van te voren bekend zijn wanneer het onderzoek gaat plaatsvinden. Ik ga er van uit daar jullie daar begrip voor hebben.

Planning

Het plan is om 2 aaneengesloten dagen onderzoek te doen op zee. Dag 1 ’s morgensvroeg weg, dag 2 ’s avonds terug in de haven (Den Oever).

Tijdens de eerste bijeenkomst  (jan 2019) hebben we over twee waarnemers gesproken, een aan boord van elk schip. De waarnemer aan boord van de pulskotter zou moeten toezien op de pulsinstellingen (of de stroom er wel op staat). Inmiddels weten wij vanuit het puls impact onderzoek dat de puls dataloggers uitgelezen kunnen worden en dat we daarmee kunnen beschikken over de pulsinstellingen tijdens het experiment. Voor zover wij weten zijn deze gegevens van de puls data logger op geen enkele manier te manipuleren. Het is daarom wat ons betreft niet nodig om een waarnemer aan boord te hebben van de pulskotter. De waarnemer aan boord van de garnalenkotter kan er op toezien hoe het onderzoek uitgevoerd wordt.

COVID-19

Uiteraard hebben wij ook bij dit onderzoek te maken met COVID-19. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. WMR medewerkers kunnen niet mee aan boord bij beroepsvissers voor meerdaagse reizen. Voor dit onderzoek denken we een oplossing te hebben gevonden om toch 1 nacht aan boord te kunnen blijven en 2 aaneengesloten dagen onderzoek te kunnen doen. Deze oplossing moet nog worden goedgekeurd door het WMR management. Als dat niet gebeurt, komt de garnalenkotter wellicht ‘s avonds terug naar de haven. Dit alles moet nog duidelijk worden.

Alle mensen aan boord, inclusief de waarnemer, zullen zich moeten houden aan de RIVM richtlijnen mbt COVID-19. Kortom, onderling afstand houden en als dat niet kan beschermingsmaatregelen nemen (mondkapje, spatscherm). Tot slot heeft niet WMR maar de schipper altijd het laatste woord als t gaat om wie er wel en niet meegaan aan boord.

Garnalen

Uit de interviews die mijn collega Susan de Koning heeft afgenomen met jullie en de recente bijeenkomst is de wens naar voren gekomen om in het onderzoek te kijken naar effecten op garnalen. In 2019 is dat niet gebeurd omdat er geen garnalen in de vangsten zaten. Om de kans op garnalen in de vangsten te vergroten, zou het onderzoek eigenlijk in de Noordzeekustzone uitgevoerd moeten worden. WMR heeft daarom ontheffing aangevraagd voor pulsvisserij met grote kotters binnen de 12 mijlszone. Als deze ontheffing verleend wordt, wordt het onderzoek binnen de 12 mijl uitgevoerd op voorwaarde dat het water voldoende helder is voor de onderwateropnames. Als de ontheffing niet verleend wordt of als het water in de kustzone niet helder genoeg is, wordt het onderzoek (net) buiten de 12 mijl uitgevoerd. In alle gevallen wordt er naar garnalen gekeken als deze in voldoende aantallen in de vangsten zitten.

Aanmelden waarnemers

Bij deze wil ik jullie vragen om als je als waarnemer mee zou willen varen je daarvoor aan te melden door te antwoorden op deze mail. Daarmee verplicht je je natuurlijk nog tot niets; het kan immers zijn dat je niet kan op de dagen waarop het onderzoek uitgevoerd gaat worden. Het is daarom ook goed als meerdere personen zich aanmelden. We kunnen dan kijken wie er tzt werkelijk beschikbaar is. Voor de duidelijkheid vermeld ik dat er vanuit het project geen budget is om de tijd van een waarnemer te vergoeden.

Vervolg

Ik zal jullie via de mail op de hoogte houden van de planning van de uitvoering. Als je daar geen berichten meer over wilt ontvangen, dan graag even een berichtje aan mij en dan haal ik je e-mailadres uit de mailing lijst.

De personen die zich hebben aangemeld als waarnemer, hou ik uiteraard op de hoogte van de planning.

Als je naar aanleiding van deze mail vragen of opmerkingen hebt, hoor ik dat uiteraard graag.

Vriendelijke groet,

Edward Schram.

Projectleider puls-spoor

Wageningen Marine Research