Dossiers & gildes

–netVISwerk  zet zich in voor een groot aantal onderwerpen die vissers bezighouden. We doen dit met een klein en slagvaardig bestuur dat bij het ministerie, de provincies en andere partijen zaken voor de visserij gedaan kan krijgen. Voorbeelden zijn het landelijk invoeren van decentraal aalbeheer en een voorkeursbehandeling voor kleinschalige vissers bij de vangst van zeebaars (en andere relevante soorten).

–De dossiers waar we nu actief mee bezig zijn:

–Binnenvisserij:

–Kleine Kustvisserij

–Op sommige dossiers gaan we in de toekomst werken met “gildes”. Samen met een bestuurslid gaat een groep deskundige vissers met een bepaald onderwerp aan de slag. Zo maken we optimaal gebruik van de kennis en ervaring van onze leden. Momenteel zijn er nog geen gildes actief.

–

–

–

–