Dioxine

–Nieuw beleid rond het openstellen van gebieden.

–NetViswerk is positief over het voornemen van het Ministerie van Economische Zaken een beleidsregel in te stellen voor het vissen op aal in gesloten gebieden. Helaas volgt het ministerie in die beleidsregel niet de Europese regelgeving als het gaat om de normen waaraan een partij paling moet voldoen om in de handel gebracht te worden.

–In de andere EU-landen is het uitgangspunt dat gevangen aal kan worden verhandeld mits de toegestane normen binnen de bandbreedte voor dioxine niet worden overschreden. Als ondernemersorganisatie juicht netVISwerk deze aanpak toe, waarbij de visser zelf verantwoordelijk is. Op deze wijze wordt het gelijk speelveld (level playing field) binnen de Europese Unie hersteld.

–netVISwerk is in overleg met de ambtenaren van het ministerie om de beleidsregel zodanig vorm te geven dat daarmee er eindelijk voor gezorgd wordt dat de Nederlandse vissers net zo worden behandeld als hun collega’s in de andere Europese landen.

–