Wolhandkrab

–In de gebieden die gesloten zijn voor de aalvisserij is ook de visserij op wolhandkrab verboden. Ook hier wijkt Nederland aanzienlijk af van de Europese wetgeving en normen. De Europese Commissie heeft voor de krabben en kreeften bewust geen norm ingevoerd voor het (orgaan)vlees in de het rug en kopschild van deze dieren. Er zijn namelijk grote verschillen in de wijze van consumptie van deze dieren en ook kunnen gehaltes aan schadelijke stoffen in bepaalde organen hoog zijn.

–In Nederland, als onderdeel van de EU, is er hier dan ook geen norm voor. Dit leidt tot grote verwarring en onzekerheid bij vissers en handhavers. Met name in de gebieden die nu (nog) open zijn. netVISwerk zet zich ook op dit dossier in voor duidelijkheid, een level playing field binnen Europa en eerlijke en betrouwbare informatie naar de consument.

–Binnen het bestuur van netVISwerk is Klaas Klop eerstverantwoordelijke op dit dossier.

–