Zeebaars

In de afgelopen jaren is er een afname geconstateerd van het bestand volwassen zeebaars. Goed beheer is noodzakelijk, dat onderkent ook netVISwerk. Afgelopen december heeft de Europese Visserijraad een reeks beheermaatregelen afgekondigd ter bescherming van de zeebaars. Een goed initiatief, maar het bestuur plaatst er kanttekeningen bij. Via een brief is een tweetal maatregelen onder de aandacht van de woordvoerders visserij van de Tweede Kamer en het Europees Parlement gebracht.

–1. Werkbaar quotum voor kleinschalige nettenvisserij

netVISwerk pleit voor een werkbaar quotum voor de Nederlandse staandwantvissers en hardervissers met een bijvangst van zeebaars, en voor een goede afbakening van bedrijven die op zeebaars mogen vissen. Een groot deel van de kleinschalige sector bestaat uit beroepsmatige handlijnvissers uit Frankrijk, Engeland, België en Nederland. NetVISwerk staat volledig achter de keuze om deze kleinschalige vissers een totaalquotum van 10 ton op jaarbasis toe te delen. Een dergelijke toedeling zou er echter ook moeten zijn voor de kleinschalige staandwantvissers die met staande netten in de kustzone op zeebaars en harder vissen.

–2. Regulering vergunningen naar lidstaten

Bij de toekenning van vergunningen voor de zeebaarsvisserij maakt NetVISwerk bezwaar tegen het instellen van een referentiejaar . Temeer omdat het gekozen jaar een jaar is waarin de zeebaarsstand slecht was. Dat betekent dat vissers die in die periode minder gevist hebben op zeebaars, benadeeld worden. Vissers die gewoon door gevist hebben,  krijgen juist wél een vergunning. Dat is in strijd met de waarden van netVISwerk.

Wij pleiten voor vissen naar draagkracht van het water en willen deel zijn van de oplossing, in plaats van het veroorzaken van problemen. Wij pleiten ervoor om de regulering van de vergunningen voor de zeebaarsvisserij over te laten aan de lidstaten. Dat kan ook heel goed voor deze visserij, omdat er van april tot november op lokale bestanden gevist wordt.
–
Interesse in de brieven over zeebaarsbeheer die verstuurd zijn?

Lees de brief van netVISwerk aan de Tweede Kamer
Lees de brief van netVISwerk aan het Europees parlement