Herziening contingentenstelsel

–Per 1 januari 2017 moeten alle beroepsmatige handlijn vissers en de staand want vissers die tong, schol, kabeljauw of wijting bijvangen die aan landen. Dus ook als deze vissers geen  contingent hebben voor deze soorten.

–De Nederlandse overheid heeft aan de visserijsector gevraagd om mee te denken over een aanpassingen in de regelgeving waardoor er niet buitensporig veel van deze soorten worden aangeland door vissers zonder contingent. Ook netVISwerk is daarvoor uitgenodigd.

–Voor wat betreft de leden van netVISwerk gaat het momenteel vooral over het uitvaarverbod van schepen in MFL2 die kieuwnetten van bepaalde maaswijdten aan boord hebben. Ook over de verplichting van schepen (MFL1 of MFL2) onder de 10 meter om een aanlandcontingent kabeljauw of tong te kopen (als zij geen quotum hebben) ook als zij minder dan 50 kg van deze soorten aan boord hebben.

–Heeft u vragen over dit dossier dan die graag stellen middels het contactformulier.

–Binnen het bestuur van netVISwerk is Johan Schilder de eerstverantwoordelijke op dit dossier.

–