Activiteiten

–netVISwerk werkt dagelijks aan een beter toekomstperspectief voor de kleinschalige kustvisserij en de binnenvisserij. Bestuursleden schuiven aan bij overleggen op het Ministerie in Den Haag, bij de Europarlementariërs in Brussel en andere relevante organisaties. In de agenda vind je terug waar ze de komende tijd te vinden zijn.

–Weten wat er speelt, dat vindt het Bestuur belangrijk. Regelmatig zijn ze dan ook te vinden op de vissersboten van de leden. Ze luisteren naar hun verhalen, de keuzes die ze maken en stellen vragen over hun toekomstverwachtingen.  Met deze verhalen, kennis en ervaring kunnen zij gericht inhoud geven aan de belangenbehartiging.