–Decentraal aalbeheer

–In 2016 heeft netVISwerk zich sterk gemaakt voor de landelijke uitrol van de Friese pilot decentraal aalbeheer. Deze pilot laat zien dat de stand van de aal verbetert als vissers zelf het voortouw nemen. Tegelijkertijd resulteert het jaarrond vissen met een quotum in een betere rentabiliteit van de bedrijven. In het najaar van 2016 heeft staatssecretaris Van Dam besloten deze pilot landelijk uit te rollen, maar wel op voorwaarde dat Brussel daarmee akkoord gaat. Hierover is nog geen uitsluitsel.

–Zodra hier wel uitsluitsel over is kunnen vissers, in duidelijk afgegrensd water, gezamenlijk een aalbeheerplan maken vergelijkbaar met het aalbeheerplan in Friesland.

Daar waar het gaat om de aalstand en aalvisserij, is netVISwerk vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Duurzame Palingsector Nederland :DUPAN. Deze stichting heeft de vormgeving van de pilot Decentraal Aalbeheer mede mogelijk gemaakt met steun van het Eel Stewardship Fund (ESF). Daarnaast leverde DUPAN de wetenschappelijke onderbouwing van Decentraal Aalbeheer met het rapport Balansberekeningen.

–Binnen het bestuur van netVISwerk is Jon Visser eerst verantwoordelijke op dit dossier.
–Vragen over dit dossier kunt u stellen via het vragenformulier.