Nieuws

11 oktober 2018

Annie-Schrijer-Pierik op werkbezoek

Vrijdag 5 oktober bracht Annie Schrijer- Pierik, CDA-Europarlementariër, een werkbezoek aan netVISwerk en het visserij- en rietteeltbedrijf Lok in Belt-Schutsloot.

Annie Schrijer- Pierik, haar beleidsmedewerker Sander Smit en voorzitter van de CDA fractie van de gemeente Steenwijkerland, Jan Vredenburg werden ontvangen op het bedrijf van netVISwerk bestuurder Stefan Lok. Stefan heeft samen met zijn broer een bijzonder bedrijf. Naast de binnenvisserij op de Beulakker en omgeving, vormen rietteelt en natuurbeheer een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Aanleiding om de Brusselse delegatie uit te nodigen voor een werkbezoek, was het zojuist verschenen onderzoeksrapport ‘Oude ambachtelijke beroepen in de Kop van Overijssel’. Annie ontving het eerste exemplaar van netVISwerk-bestuurders Jon Visser en Stefan Lok. Het rapport brengt de kansen in kaart om de ambachten van visserij, rietteelt en de bouw traditionele punters rendabel en in stand te houden. Er werd aandacht besteed aan de rol die Europa daar in speelt, zeker als het gaat om de vertaling van regelgeving naar werkbaar beheer.

Tijdens een vaartocht door het natuurgebied – uiteraard in een traditionele punter – werd uitgebreid gesproken over natuurbeheer, rietteelt, zeebaars, pulsvisserij en palingvissserij. Vanwege de gesloten tijd stonden er geen fuiken in het water. Dat vormde een mooie aanleiding om de kansen en voordelen voor van Decentraal Aal Beheer in dit gebied toe te lichten.

Al-met-al een zeer geslaagde bijeenkomst, waarbij veel visserijzaken zijn uitgewisseld en afspraken werden gemaakt om korte lijnen te gaan onderhouden.

Annie Schrijer- Pierik is lid van de Europarlementscommissies voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Landbouw en Plattelandsontwikkelingen Visserij.

Het onderzoeksrapport ‘Oude ambachtelijke beroepen in de Kop van Overijssel’ is opgesteld in opdracht van netVISwerk en LTO-Noord.

Foto: Annie-Schrijer-Pierik en Sander Smit ontvangen het rapport van Stefan Lok (rechts) en Jon Visser (links).