Nieuws

Aandacht voor de kleinschalige ambachtelijke visserij vanuit Europees Parlement
11 oktober 2018

Aandacht voor de kleinschalige ambachtelijke visserij vanuit Europees Parlement

Vrijdag 5 oktober jongstleden ontvingen Jon Visser, directeur-bestuurder van netVISwerk en Stefan Lok, bestuurslid van netVISwerk, Annie Schreijer- Pierik de Europarlementariër voor de EVP-fractie.  Samen met beleidsmedewerker Sander Smit bracht zij een werkbezoek aan het bedrijf van bestuurslid Stefan Lok.

Ook Jan Vredenburg, voorzitter van de CDA fractie van de gemeente Steenwijkerland was aanwezig.

Stefan Lok heeft samen met zijn broer een gemengd bedrijf in Belt-Schutsloot. Stefan is op de eerste plaats binnenvisser op de Beulaker en de wateren daar om heen. Daarnaast vormt de rietteelt en het natuurbeheer een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

In de moderne kantine van het nieuwe bedrijfspand van de Firma Lok is na een korte kennismaking intensief van gedachten gewisseld over de zeebaars, de puls visserij en de palingvissserij.

Uiteraard is de lokale situatie zeer uitgebreid besproken en was het bezoek aanleiding om mevr. Schreijer-Pierik het onderzoeksrapport ‘Oude ambachtelijke beroepen in de Kop van Overijssel’ aan te bieden. Het doel van het onderzoek, uitgevoerd door netVISwerk en LTONoord, was om de kansen voor een rendabele ambachtelijke visserij, rietteelt en de bouw van de traditionele punter te inventariseren.

Vervolgens is er een vaartocht in een traditionele punter door het natuurgebied gemaakt. Daarbij is verder doorgesproken over de rietteelt en het natuurbeheer en hoe het Europese Parlement hier een nog betere rol in kan spelen door de vinger aan de pols te houden als het gaat om de Europese regelgeving en de vertaling naar werkbaar beheer.

Vanwege de gesloten tijd stonden er geen fuiken in het water hetgeen de gelegenheid bood om de wens voor het in voeren van Decentraal Aal Beheer in het gebied naar voren te brengen en te verduidelijken.

Het was een zeer geslaagd werkbezoek, waarbij veel zaken zijn uitgewisseld.