Nieuws

22 juni 2018

Afspraken met de pulsvisserij om de kleinschalige visserij te ontzien

Het Europees parlement heeft met meerderheid besloten dat de pulsvisserij verboden moet worden. De Europese Commissie en Nederland leggen zich hier echter niet bij neer. Er wordt nog onderhandeld met de andere lidstaten en vertegenwoordigers van het Europarlement.  NetVISwerk is het met VisNed en de Vissersbond eens dat de pulsvisserij een duurzamere vistechniek is dan de traditionele boomkor. Ook ICES heeft berekend dat de pulsvisserij minder milieubelastend is dan de traditionele boomkor.

Binnen Europa zijn er echter nog grote zorgen over de effecten op de kleinschalige visserij. Met de pulstechniek kan op plaatsen dicht bij de kust worden gevist. Locaties waar de traditionele boomkor niet kan vissen. Er moet dus worden voorkomen dat de kleinschalige kustvisserij onder druk komt doordat er meer pulsvisserij vlak voor de kust plaatsvindt. Door middel van Europese en Nationale afspraken dient te worden geregeld dat in de kustzones geen pulsvisserij plaatsvindt.