Blog

19 oktober 2017

Ambacht heeft de toekomst, lang leve de traditie!

Het best bewaarde geheim van Nederland: Ambachtelijke bedrijven die met vakmanschap een traditie voortzetten en tegelijkertijd werken met natuurlijke materialen en grondstoffen. En hun product in de regio waar ze werken aan de man brengen. Rivier-, meren en kustvissers, rietsnijders en ambachtelijke scheepswerven geven zo kleur aan onze cultuur en streek waar ze werken. Met vakmanschap laten ze duurzaamheid en traditie hand in hand gaan. Alle reden om ze te koesteren en er zuinig op te zijn.

Fiscale hervorming als stimulans voor duurzaam werken en behoud tradities

Nu het nieuwe kabinet van start gaat, heeft het een pracht kans traditie en duurzaam werken te bevorderen. De aangekondigde fiscale hervorming biedt hiervoor genoeg kansen. Traditie is tenslotte meer dan ons volkslied en het Rijksmuseum. Behoud van tradities bevorder je ook door traditioneel ambacht te combineren met klimaatbeleid.

Voorzetten

Combineer windmolenparken op zee met de visserij door kleine ambachtelijke kustvissers hiervoor in te schakelen. Geef hen met zoetwatervissers de ruimte om naar draagkracht van het water te vissen en hun kraak verse vangst regionaal te vermarkten. Maak hen onderdeel van een dynamisch natuurbeheer. De oprichting van een Waddenautoriteit is alvast een goed begin.

Zorg ervoor dat regels gebaseerd zijn op de EU regels voor hen en voorkom eigengereid optreden van water- en landschapsbeheerders . Geef ruimte voor nieuwe innovatieve technieken om voedselveiligheid te garanderen. Stel paal en perk aan het zonder voorwaarden importeren van Chinees riet. Beloon onze rietsnijders die naast het leveren van een gaaf en natuurlijk product ook natuurgebieden en landschap onderhouden. Koester ambachtelijke scheepswerven die met natuurlijke materialen werken -vaak hout- , een traditie voortzetten, geen plastic soep veroorzaken en vakmanschap bevorderen. Zorg er voor dat zij niet verstrikt raken in regelgeving die wel werkt voor de grote werven. Voor de kleine werven is dat veelal een ballast.

Deltaplan duurzaam ambacht in en rond het water

Het nieuwe lage btw tarief ook voor deze rietsnijders en traditionele botenbouwers toepassen is al een stap in de goede richting.  Al deze bedrijven goed inpassen in een stimuleringsbeleid tegen de klimaatverandering is een volgende stap.  Op naar een ‘Deltaplan duurzaam ambacht in en rond het water’. Ons land met zijn waterrijke traditie verdient het!

Albert Jan Maat, voorzitter NetVIS werk