Arjan Heinen

Het vormgeven van visserijbeheer met draagvlak onder de vissers is waar ik mij al meer dan 30 jaar voor inzet. Soms met een groepje beroepsvissers onder elkaar maar vaak ook samen met lokale overheden, sportvissers, waterbeheerders en terreinbeheerders. Ieder met zijn of haar eigen kijk op het oogsten van vis uit de natuur. Dit is niet altijd eenvoudig, maar dan is het des te mooier als er op een gegeven moment wel afspraken gemaakt kunnen worden waarbij de beroepsmatige visserij een eerlijke boterham kan blijven verdienen en met respect door de andere partijen behandeld wordt. Binnen netVISwerk wordt mijn werk iets gemakkelijker gemaakt doordat het bestuur werkt vanuit de missie van vissen naar draagkracht van het water. Omdat de leden ook een gedragscode ondertekenen, kan ik hen makkelijker aanspreken op bijvoorbeeld de noodzaak om gezamenlijk, in solidariteit met elkaar, op te trekken. Mijn taak op het moment is vooral het inwerken van de nieuwe stafleden en het ondersteunen van projecten en gildes/dossiers als beroepsmatige oestervisserij op het wad, decentraal aalbeheer en de bevissing van gesloten gebieden.