Nieuws

11 april 2019

Basiscursus veiligheid op vissersschepen verplicht.

Basiscursus veiligheid op vissersschepen verplicht.

Per 1 april 2019 is ook voor schepen onder de 12 meter de basiscursus veiligheid op vissersschepen verplicht.

Na bijna 3 jaar van overleg met het Ministerie van ILenT, de kottersector en de pelagische visserij is vorig jaar de laatste hand gelegd aan de bemanningseisen.  De officiële eisen staan in het staatsblad.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-44.html

Het besluit handelt niet over de binnenvisserij en de visserij tot aan de basislijn. Dus Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde vallen niet onder dit besluit. Direct buiten de pieren van Scheveningen en IJmuiden gelden de regels wel. Zelfs buiten de pieren van de haven van Stellendam, in het Goerese Gat gelden deze eisen. Voor de visserij buiten de Oosterscheldekering of aan de zeezijde van de Waddeneilanden zijn de regels ook van kracht.

NetVISwerk heeft met succes gepleit voor een soepele regeling voor de schepen onder de 12 meter maar een basiscursus veiligheid vindt ook netVISwerk van belang voor schippers en regelmatige opstappers van deze schepen. Iedere twee jaar moet ook een medische verklaring aangevraagd worden.

Voor schepen boven de 12 meter zijn er nieuwe bemanningseisen in termen van aantallen personen aan boord en benodigde opleidingen. In individuele gevallen kan er ontheffing aangevraagd worden voor het aantal bemanningsleden (nu minimaal 3). Daarbij wordt dan gekeken naar de duur van de visreizen, de afstand tot de kust, de grootte van het vaartuig, het soort tuig en het motorvermogen. De ontheffing moet aangevraagd worden bij het ministerie van IenW.

Hoewel het besluit per 1 april ingaat, is er informeel afgesproken de kleinschalige vissers die zich hebben aangemeld voor een cursus basisveiligheid voor vissers, en deze cursus ook op korte termijn volgt, voorlopig vrijgesteld van het certificaat basisveiligheid voor vissers. Per 1-1-2020 wordt er ook gehandhaafd en is een aanmelding voor de cursus zeker niet meer voldoende, is de informele afspraak.

Het is kort dag maar u kunt zich bij verschillende opleidingsinstituten aanmelden. De leden van LIFSN zullen de training in Oostende volgen.  Zowel LIFSN als netVISwerk zijn nog in overleg met de Belgische en Nederlandse overheid over subsidiemogelijkheden.

De training van 5 dagen wordt onder andere gegeven in Vlissingen: Aanmeldformulier

https://drtc.nl/syscore/download/open/x2Pmp9Aa4OAWOC3N7ktiNCw9a4BSNh3NNGlVpLlAN4W9a9zfaLtNafBSNf7AI2aAcRPbQJNNLDB2jqpa79Mv1SeYSZvz.pdf

of in Den Helder: https://www.dhtc.nl/cursusaanbod/scheepvaart-visserij/basis-veiligheidstraining-vissersvaartuigen/