Nieuws

22 juni 2018

Convenant Visserij en monitoring

netVISwerk werkt samen met Wageningen Marine Research (voorheen Imares) aan een convenant voor visserij en monitoring. Dit convenant zorgt ervoor dat vissers van netVISwerk zondermeer ingeschakeld kunnen worden door WMR voor de uitvoering van onderzoeksprojecten. Zij onderschrijven hiermee een gedragscode, waardoor een legitieme werkwijze is afgedekt. In de praktijk levert de visser een inspanning om de monitoringswerkzaamheden op de juiste manier uit te voeren. WMR biedt daarvoor opleidingen aan periodieke bijscholing. Met het convenant willen WMR en netVISwerk de visserijmonitoring verder professionaliseren.

Voor de naleving van het convenant wordt nog een onafhankelijke commissie ingesteld. Het bestuur is daarover met verschillende kandidaten in gesprek.

In de komende maanden wordt de tekst van het convenant definitief gemaakt. Daar worden ook LNV en RVO bij betrokken. NetVISwerk informeert de leden verder over de voortgang via de nieuwsbrief. Voor ondertekening met de minister of de DG gaat de tekst van het convenant nog naar de leden voor commentaar en wijzigingsvoorstellen.