Nieuws

19 december 2017

De vaart erin.

NetVISwerk sluit een dynamisch jaar af.

 Beleidsmatig met de EU besluiten over aal en zeebaars. We hebben veel geïnvesteerd in lobby en strategie. Ook door gedegen samenwerking met het nieuwe ministerie van LNV is het resultaat dat de voorstellen voor aal bijna voor 100% zijn bijgesteld naar Nederlands beleid. Nu nog Brusselse goedkeuring voor decentraal aalbeheer. Voor zeebaars zijn we verlost van het knellende maandquotum maar met het alternatief, een mager jaarquotum , blijft het voor onze vissers roeien met erg korte riemen.

Dit jaar hebben we de piketpalen geslagen voor een eigen PO. De komende maanden willen we met U het fundament leggen.Voor de vergunningverlening voor het rapen van Waddenoesters gaan we de tweede fase in voor een experimentele NB vergunning waarbij netVISwerk is gevraagd de regie te voeren. Dat deden we al voor de wolhandkrabvisserij. Voor die visserij zijn we in vliegende vaart gestart met een quick scan verwateringsproef met WUR Marine. Met spanning wachten we de eerste resultaten af die van groot belang zijn voor de riviervissers. We zullen hen op korte termijn bijeenroepen om over vervolg en financiering te praten.

In de kop van Overijssel staat het licht op groen voor een onderzoek naar versterking van ambachtelijk duurzaam ondernemen op en rond het water. Vissers, rietsnijders en ambachtelijke botenbouwers werken daarbij op initiatief van netVISwerk samen. Maart volgend jaar hopen we groen licht te krijgen voor de visserij-academie, een samenwerkingsproject met de WUR. Bij de Afsluitdijk zit netVISwerk als een bok op de haverkist om mee te praten over de aan te leggen vismigratierivier.

En evenals dit jaar zullen we in het bestuur van DUPAN ook in 2018 intensief samenwerken met de ketenpartners voor een dynamisch aalherstelbeleid. we zetten glasaal uit en zetten letterlijk geslachtsrijpe aal over de dijk. Voor 2018 staan verder keuringseisen voor wolhandkrab en de afzet en windmolenparken bij ons hoog op de agenda. Het is voor ons niet te verteren dat in 40 % van de Nederlandse strandtenten geen Noordzeevis op het menu staat. Onze leden kunnen vrijwel elke dag kraakverse vis leveren en dus is er werk aan de winkel. Van directe verkoop in IJmuiden tot meerwaarde voor restaurants. In 2018 zullen we echt moeten starten met het mee financieren van onderzoek en het meepraten en beslissen daarover.

Dus meer aandacht voor duurzaam ambacht, meet focus op afzet en onderzoek. Wat we in 2018 beter moeten doen is de informatievoorziening naar onze leden. Dit jaar lag de focus erg op daadkracht wat natuurlijk goed is. Maar we kunnen die alleen goed in resultaat omzetten in wisselwerking met de leden. Gelukkig hebben we op de valreep 2 nieuwe bestuursleden gekozen. Miranda Bout voor de kustvisserij en Stefan Lok voor de binnenvisserij. Beiden zijn gepokt en gemazeld in de sector.In de laatstgehouden ledenvergadering in Stellendam spatte het elan van de leden in de bomvolle zaal ervan af.

Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Op naar 2018.

Ik wens namens het bestuur onze leden en gezinnen, hun medewerkers, de onderzoekers van WUR Marine en de betrokken specialisten van het Ministerie van LNV gezegende Kerstdagen en een goed 2018 toe.

 

Albert Jan Maat, voorzitter netVISwerk