Nieuws

17 juli 2018

Decentraal aalbeheer in Friesland formeel onderdeel van het Nederlands Beheerplan Aal

Op 16 april 2018 heeft de Europese Commissie de aanpassingen aan het Nederlands Beheerplan Aal (NBA) goedgekeurd. Daarmee is het decentraal aalbeheer in Friesland onderdeel geworden van het NBA. Ook de sluiting van delen van Nederland in verband met te hoge concentraties dioxine en pcb in grote aal is nu officieel onderdeel van het NBA.

In een bijlage doet Wageningen Marine Research een aantal suggesties voor de inrichting van het decentraal aalbeheer. Over de hoogte van de quota wordt geopperd dat dit gebaseerd kan zijn op de jaarlijkse vangsten van de vissers in de periode 2010 tot 2016. Op basis van een evaluatie zouden de quota dan aangepast kunnen worden. Bij de aanpassing kan of moet dan rekening gehouden worden met de status van het Nederlandse aalbestand. Neemt het aalbestand toe, dan zou ook het quotum toe kunnen nemen. Neemt het aalbestand af dan zou het quotum ook omlaag moeten gaan. Over de relatie tussen de uitzet van glasaal in een gebied en de hoogte van het quotum worden geen aanbevelingen gedaan.

NetVISwerk start in ieder geval met het uitwerken van decentraal aalbeheer in een aantal gebieden en legt dit dan voor aan het Ministerie en vervolgens aan de Commissie.

Hierbij de link naar het officiele document van de Commissie. COMMISSION_IMPLEMENTING_DECISION_NL_V2 Beheerplan Aal