Nieuws

13 juli 2018

Effecten van Pulsvisserij op Kleinschalige visserij

NetVISwerk zet zich in voor goede afspraken over visserij met pulsvistuigen in vangstgebieden van haar leden.

Sinds de introductie en intensivering van de pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee is het voor de kleinschalige visserij met de handlijn, het staand want en een groot deel van de krabben- en kreeftenvisserijen, steeds moeilijker geworden om hun visserijen uit te oefenen en rendabel te houden. De kleinschalige vissers zijn overtuigd van het negatieve effect dat de pulsvisserij op hun visserijen heeft.

In Frankrijk, Engeland en België staat het verdringen van de kleinschalige visserij door de pulsvisserij prominent in de belangstelling. In Nederland speelt dit aspect echter meer op de achtergrond. Deze week heeft netVISwerk over deze problematiek een indringend gesprek gehad met de verantwoordelijke ambtenaren op het ministerie van LNV en de week daarvoor nog met enkele Europarlementariërs. Ook is er twee keer overleg geweest met VisNed en de VIssersbond (een overleg met LIFSN en een overleg met de groep in IJmuiden). Dat heeft echter zeer teleurstellende resultaten opgeleverd. Op aandringen van netVISwerk hebben voorzitter Albert Jan Maat en enkele bestuursleden van netVISwerk maandag 16 juli een overleg met de PO-vertegenwoordigers, in een ultieme poging om toch goede, evenwichtige afspraken te maken.