Nieuws

13 juni 2017

Herbevolking binnenwateren.

Dit voorjaar heeft DUPAN in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken 3,6 miljoen jonge palinkjes uitgezet. Tel daarbij op de initiatieven vanuit de private sector, zoals in Kampen en Noord Holland én de glasaal die door de douane in beslag werd genomen, dan wordt het aantal van 4 miljoen ruimschoots gehaald. Daarmee kreeg de palingstand dit seizoen een flinke impuls.

DUPAN coördineert in opdracht van het ministerie de uitzet van jonge paling als verplichte herstelmaatregel vanuit Europa. Via een subsidie uit het EMFF-fonds wordt gedurende 4 jaar glasaal en pootaal gekocht en uitgezet. De aankoop van de jonge paling gebeurt via een aanbestedingsprocedure, waarbij leveranciers van glasaal uit Frankrijk en Engeland zich kunnen inschrijven. Voor de pootaalleverantie worden alle Nederlandse kwekerijen benaderd die bij het ESF-fonds zijn aangesloten. Dit jaar werd glasaal aangekocht voor herbevolking van de Randmeren en Zeeland. Daarnaast werd er pootaal aangekocht voor de uitzet in Friesland.

 Natuurvoordeel

De bestemming van glasaal en pootaal voor herbevolking levert een direct natuurvoordeel op. In veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal voor de Europese kustbarrières zich ophopen, zoals de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel sterven. Door ze in het zoete water uit te zetten kan een groot deel overleven.

 Stijging van de palingstand

Hoewel de samenhang tussen uitzet van jonge paling en de ontwikkeling van de palingstand niet wetenschappelijk kan worden aangetoond, is er een duidelijke stijging van de palingstand in de Nederlandse wateren merkbaar. Beroepsvissers berichten daar regelmatig over en ook is een sterke stijging merkbaar op de visafslag in Urk. Sinds 6 jaar wordt aan de Europese kusten een toename van de intrek van jonge gemeten. Uit Zweeds onderzoek in 2016 bleek dat 90% van de aanwezige palingpopulatie is ontstaan uit eerder uitgezette jonge paling. Het is daarom goed te herbevolken, zolang dit nodig is.

Kraamkamer voor paling

De glasaal en pootaal wordt in Nederland uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. De gebieden zijn gekozen vanwege de goede gesteldheid ervan en de vrije uittrekbaarheid naar zee. De gebieden vormen als het ware de kraamkamer voor paling. Wanneer de uitgezette palinkjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden zelfstandig naar zee om vervolgens naar de Atlantische Oceaan te zwemmen. In de Sargassozee kunnen ze dan voor nageslacht zorgen. Nageslacht dat vervolgens weer via de oceaanstromingen aan de Europese kusten terecht komt in de vorm van glasaal.

 

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met DUPAN

Op 1 juni 2010 sloegen de verenigingen van de palingkwekers, -handelaren en -vissers de handen ineen om de paling in Nederland te helpen. Zij richtten de Stichting DUPAN op. In datzelfde jaar ontstond het Duurzaam Paling Fonds n 2017 opgevolgd door het Eurpese Eel Stewardship Fund. DUPAN hanteert van meet af aan het motto: samenwerken aan een duurzame palingsector.