Nieuws

4 mei 2018

Kennisproject voor duurzaam aalbeheer van start

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

De Europese aalverordening verplicht lidstaten om maatregelen te nemen voor verbetering van de aalstand.  netVISwerk en DUPAN zetten zich in om aalbeheer binnen die maatregelen zodanig vorm te geven dat aalherstel en beroepsvisserij hand in hand gaan. Daarom starten zij een project onder de naam Decentraal Aalbeheer door Kennis (DAK). Voor dit vierjarige project werd subsidie verleend vanuit EMFZV (75%) en LNV (25%) voor een bedrag van 830.000 euro.

Vanwege gebleken succes van de Friese pilot voor Decentraal Aalbeheer creëerde het ministerie van LNV heeft de mogelijkheid om deze vorm van beheer ook elders in Nederland toe te passen. Hoe dat er uit zou moeten zien en wat daarvan de consequenties zouden kunnen zijn voor de aalstand en de beroepsvisserij, maakt deel uit van het onderzoekswerk in dit nieuwe project.

Vissers uit vier gebieden werken met Wageningen Marine Research (WMR), Wageningen Economic Research (WEcR) en het NIOZ samen. Ook waterbeheerders en sportvissers nemen deel aan het project. Gezamenlijk onderzoeken zij in de vier viswateren welke opties er zijn voor duurzaam aalbeheer. Het gaat in eerste instantie om de gebieden Markiezaatsmeer, Vinkeveense plassen en nog twee te selecteren wateren in Noord-Holland en/of Friesland. Het project is inmiddels gestart en loopt tot en met 2021