Nieuws

20 februari 2019

Minister Schouten stelt 15 miljoen beschikbaar voor innovatieve visserij

19-02-2019 

Om op toekomstige ontwikkelingen voorbereid te zijn is het ook voor de visserij belangrijk te verduurzamen en te innoveren. Om die reden stelt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 15 miljoen beschikbaar voor innovatie in de visserij. Dit is een aanvulling op bestaande Europese financieringsmiddelen en biedt vissers met behulp van cofinanciering de mogelijkheid om nieuwe ideeën verder te ontwikkelen. Dit schrijft minister Schouten vandaag in brief aan de Tweede Kamer.
Minister Schouten: ”Er komt veel op onze vissers af, waaronder de onzekerheid rondom de Brexit. In overleg met vissers, ngo’s en onderzoekers gaan we nu aan de slag met een innovatieprogramma van € 15 miljoen. Deze middelen maken het  laagdrempeliger om aan de slag te gaan met innovaties die vissers vooruit helpen.”

Innovatie nodig voor toekomstperspectief
Naast het recente verbod op de pulsvisserij zijn er andere ontwikkelingen die op de sector afkomen zoals de herinrichting van de Noordzee (windparken) en de aanlandplicht, die sinds 1 januari 2019 volledig van kracht is. De aanlandplicht is bedoeld om verspilling (teruggooi van vissen) tegen te gaan en selectiever vissen te stimuleren. Voor een structurele oplossing zijn vernieuwingen nodig die de Nederlandse visserijmethoden selectiever maken en/of de bijgevangen vis bij teruggooi een grotere overlevingskans geven.

Ook innovaties aan boord die bijdragen aan schonere schepen komen in aanmerking voor middelen via Europese subsidies of de extra € 15 miljoen. De nationale middelen kunnen ingezet worden voor projecten die op de vissersschepen zelf verder getest worden. Ook projecten die zich in de startfase bevinden en waarvan de uitkomst nog onzeker is mogen aanspraak maken op het innovatiegeld.

Ontwikkelingen pulsvisserij
In een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomst van de triloog van vorige week over pulsvisserij onderstreept minister Schouten het belang van het ontwikkelen van nieuwe innovatieve technieken voor een duurzame visserij. In die brief staat dat er nog geen vastgestelde teksten van het politiek akkoord beschikbaar zijn en stemmingen in de Europese Raad en het Europees Parlement nog moeten plaatsvinden. Daarna zal de minister de pulsvissers informeren over hoe ze om wil gaan met de vergunningen en welke transitieperiode voor hen gaat gelden.