Nieuws

21 februari 2018

NetVISwerk denkt mee over vis en visserij rond Haringvlietdam.

Op 23 februari zullen belanghebbenden bij vis en visserij rond de Haringvlietdam met elkaar in gesprek gaan over het vormgeven van projecten en programma’s ten behoeve van de vismigratie en de visserij. Partijen zullen daarvoor vanuit hun visie en met respect voor de belangen van de anderen aan tafel moeten. Mogelijk dat extern geld, zoals van het droomfonds, daarbij kan helpen. Allerlei zaken zal netVISwerk inbrengen van het cultuurhistorische belang van de visserij, via visserijtoerisme naar duurzaam economisch gebruik van alle vissoorten, inclusief de migrerende soorten. Wat het effect zal zijn van de Kier in de dam op de visstand is koffiedikkijken maar een mogelijk bijeffect is hogere productie aan de zeezijde (vooral garnalen, schelpdieren) en een schonere waterbodem aan de binnenzijde. Het is de bedoeling dat de minister in september officieel de dam op een kier zet.