Nieuws

18 maart 2020

NetVISwerk versneld aan de slag met directe verkoop van visser aan consument

Het lijkt er op dat de vissers de komende tijd via de reguliere handel en afslag weinig krijgen voor de paling, zeebaars, snoekbaars, bot, schar, kreeft, rivierkreeft, harder etc. Dat heeft onder andere te maken met de sluiting van de restaurant. NetVISwerk gaat de leden ondersteunen bij het promoten van de producten van de kleinschalige vissers. Dit zat al langer in de planning vanwege de lage prijzen voor de wilde aal (met een verhaal), maar met het corona gebeuren is dit nu in de versnelling gekomen.

Wij weten van een heel aantal van de leden dat zij aan huis verkopen en die zullen we op de website netviswerk.nl zetten (en mogelijk op andere websites). Leden die nog niet bij netVISwerk in beeld zijn als aan-huis-verkopers worden opgeroepen om zich te melden.

Onderstaande (als voorbeeld) zou dan op de website kunnen:

Reduzum: Fiskerijbedriuw Ale de Jager, Oan it Swin 9

a.jager81@upcmail.com
www.praamvissenadejager.nl
tel. 0566-602039 of 06 23690581

Gerookte aal: jaarrond   Stoofaal: maart – november  Bakaal: maart – november   Snoekbaars: juni – december

 

 

Er is een suggestie om ook met de jagers samen te werken. NetVISwerk zoekt nog naar een ambassadeur die dat op zich wil nemen.   https://www.jagersvereniging.nl/wildopdekaart/