Nieuws

24 oktober 2018

Nieuwe fase voor het beroepsmatig oester rapen op het wad.

Natuurorganisaties, vissers en overheden hebben gezamenlijk de kaders geformuleerd waarbinnen de komende 6 jaar oesters geraapt kunnen worden op het wad. Er is een balans gevonden tussen de behoefte van de rapers (flexibel ondernemen) en de wens van natuurorganisaties in de Coalitie Wadden Natuurlijk, om het oesterrapen verder te onderzoeken, strak te reguleren en te controleren. NetVISwerk heeft de huidige oesterrapers begeleid in het proces.

Vissers kunnen vanaf nu tot en met 8 december hun belangstelling en bedrijfsplan voor het handmatig oesterrapen doorgeven aan de provincie Fryslan. Het nieuwe afsprakenkader gaat de huidige experimentele vergunningen op termijn vervangen.

Raapplan maken
Het nieuwe afsprakenkader is nodig omdat er in de Waddenzee maar beperkt ruimte is voor het rapen van oesters. Aanvankelijk worden maximaal 12 rapers geselecteerd die in aanmerking komen voor deze visserij-activiteit. De rapers moeten een gezamenlijk raapplan opstellen. Hierin moet de manier van oesterrapen nader worden gespecificeerd. Dit raapplan vormt straks dan ook een onderdeel van de vergunning die op grond van de Wet Natuurbescherming wordt verleend. Zie voor meer informatie ook PRW site.