Nieuws

22 juni 2017

Onderzoek naar trek van zeebaars.

Voor het beheer van de zeebaars is het essentieel om te weten in welke gebieden en landen de zeebaars gedurende zijn/haar leven verblijft. Om dat in kaart te brengen zijn in Frankrijk, met handlijnen gevangen zeebaarzen, uitwendig gemerkt en inwedig voorzien van een digitaal metertje dat druk en temperatuur registreert. Tussen juni 2014 en september 2016 zijn op deze manier 1220 zeebaarzen gemerkt. Daarvan zijn er inmiddels 309 teruggevangen. (Van 1 plek in Betrange is al 40% teruggevangen).

Zeebaars gegeten door een zeezoogdier.

Een van de eerste resultaten waren aangspoelde metertjes (buiten de vis drijven ze naar het oppervlak) die bij analyse lieten zien dat de zeebaarzen in de maag van een zeezoogdier terecht waren gekomen. Normaal geeft het metertje de temperatuur van het zeewater aan (de vis is even warm als de zee). Maar deze metertjes stonden gedurende een periode van 36 uur op 37 graden celcius. Daarna nam het zendertje weer de watertemperatuur aan en de druk was vervolgens de druk aan het wateroppervlak. Het metertje kwam terecht in de ontlasting van het zeezoogdier.

Aan de hand van temperatuur op het metertje, de datum en de druk, in combinatie met computerprogramma’s die de temperatuur van het water berekenen op de diepte die het metertje aangeeft, kan de locatie van het teruggevangen of teruggevonden metertje bepaald worden.

Zeebaars keert terug naar zijn zomerstek.

Eind 2017 komen meer definitieve resultaten maar voorlopig lijkt het er op dat de zeebaars weer terug keert naar het gebied waar hij (een jaar eerder) gevangen is. En dat deze in de tussentijd in vooral de winter en in het vroege voorjaar in een vast gebied paait (dieper en verder van de kust). Hoe groot het zomergebied van de zeebaars is is nog niet duidelijk. Een, in Bretagne gemerkte, zeebaars verbleef in het vroege voorjaar bij Cornwall om daarna naar Bretagne terug te keren en te verblijven. Een bij Duinkerken gemerkte zeebaars verbleef de gehele zomer voor de kust van Zeeland, het gebied dat nu aangewezen is voor een groot windmolenpark (Borsele). Een aantal leden van netVISwerk hadden al laten weten aanwijzingen van dit terugkeergedrag van de zeebaars te hebben. Eén van de aanleidingen van netVISwerk voor het schrijven van een brief met suggesties voor beheer aan de Europese Commissie.

Voor degenen die nog wat meer willen lezen. http://wwz.ifremer.fr/bar/ (in het Frans)

Mocht u een zeebaars met metertje vangen of gevangen hebben dan kunt u daarover contact opnemen met netVISwerk (info@netviswerk.nl). Wij zorgen er voor dat het bij de juiste personen terecht komt.