Waar staan we voor?

–netVISwerk is een jonge, krachtige en slagvaardige organisatie die de belangen van de kleinschalige kustvissers en binnenvissers in Nederland en België behartigt. Met een klein bestuur veel doen, dat vinden we belangrijk. Wendbaar en slagvaardig, dan bereiken we de beste resultaten.

–Zorgvuldig vissen naar draagkracht van het water, daar draait het om. Ons doel? Werken aan een gewaardeerde sector die in goede omstandigheden haar werk kan doen.

–Onze speerpunten liggen op zaken als herstel van de visstand, innovaties toepassen met oog voor de tradities en bouwen aan het vertrouwen in de visserij.