Nieuws

17 september 2019

Visie beroepsvisserij op rivierkreeft gevat in brochure

Op vrijdag 13 september heeft bestuurslid Stefan Lok van netVISwerk het eerste exemplaar van het rapport ‘Rivierkreeftvisserij in Nederland. Perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers’ aangeboden aan dijkgraaf Gerard Doornbos van waterschap Hollandse Delta.

Het waterschap heeft een veldproef in Dordrecht gefinancierd. Daarin wordt met de jonge beroepsvisser Matthijs Makop gekeken hoe de rivierkreeftvisserij kan bijdragen het oplossen van de problemen met rivierkreeften in Nederland. De resultaten van de veldproef zullen binnenkort door Wageningen Environmental Research gepresenteerd worden.

Naast de veldproef is ook een belangrijk onderdeel van het kennisplatform Rivierkreeft ‘Exoot uit de sloot’, de visie van de beroepsvisserij zelf op hun bijdrage aan de beheersing van de problematiek van de rivierkreeft. Deze visie is verwoord in het rapport waar de Good Fish Foundation en het adviesbureau voor de kleinschalige visserij van Arjan Heinen de afgelopen maanden hard aan gewerkt hebben. Het rapport is goed ontvangen bij de waterschappen en is de start voor een goede dialoog met deze, voor de beroepsvisserij belangrijke, partij.

Meer informatie over het de invasieve rivierkreeft, het project kennisplatform Rivierkreeft ‘Exoot uit de sloot’, de veldproef en het rapport, is te vinden op www.rivierkreeft.nl.  http://rivierkreeft.nl/rapportage-rivierkreeftenvisserij-in-nederland-perspectief-vanuit-de-nederlandse-kreeftenvissers/