Nieuws

10 juli 2017

Vissen op wolhandkrab met aangepaste aalvistuigen in de voor aal gesloten tijd.

Evenals in voorgaande jaren kunnen beroepsvissers ook dit jaar op wolhandkrab vissen in de gesloten tijd voor de aalvisserij (van 1 september t/m 30 november). In overleg met de PO IJsselmeer neemt netVISwerk ook dit jaar de organisatie van de wolhandkrabvisserij voor de gesloten tijd 2017 op zich nemen.

Voor de wolhandkrabvisserij in gesloten tijd is ook dit jaar het gebruik van een digitaal registratiesysteem verplicht. Inmiddels is daar een verbeterde versie van beschikbaar. Dit digitale systeem maakt gebruik van de normaal in gebruik zijnde mobiele telefoons. De wolhandkrabvissers zullen zowel bij de fuiken als bij de aanlanding van de wolhandkrabben gecontroleerd worden. De voorwaarden voor de uitvoering van deze controle zijn inmiddels aangepast en verbeterd.

De overige voorwaarden voor deelname zijn dezelfde als vorig jaar. Dat betekent dat de visserij alleen is toegestaan voor vissers die daarvoor een overeenkomst afsluiten. Alleen vissers die deze overeenkomst hebben getekend, krijgen van het Ministerie van EZ een ontheffing om in de gesloten tijd op wolhandkrab te mogen vissen.

De kosten voor de uitvoering van de ontheffing en controle zijn voor 2017 begroot op € 1700,- per visser (excl. BTW).

Vissers die belangstelling hebben om dit najaar in de gesloten tijd op wolhandkrabben te vissen kunnen zich aanmelden via het volgende emailadres : info@netviswerk.nl Doe dit voor 1 augustus 2017!!