Nieuws

13 december 2017

VISSERIJRAAD NEEMT STEVIGE BESLUITEN VOOR HERSTEL ZEEBAARS EN AAL

Na twee dagen en een nacht intensief overleg is de Visserijraad toch tot een compromis gekomen. Voor de zeebaars gaat de totale vangst omlaag van 2230 ton in 2017 naar 950 ton in 2018. Minister Carola Schouten heeft zich heel erg ingezet voor de belangen van de kleinschalige vissers. De Europese Commissie wilde het vissen met staande netten op zeebaars totaal verbieden. Dankzij de Nederlandse inzet is er toch nog een jaarquotum uit de onderhandelingen gekomen. De hoogte van het jaarquotum is echter maar 1.2 ton. En ook de beroepsmatige handlijnvissers zullen terug moeten wat betreft hun jaarquotum. NetVISwerk gaat nog in overleg met de Minister om het bestaansrecht van de kleinschalige vissers veilig te stellen. NetVISwerk zet ook in op extra onderzoek naar de trek van de zeebaars in de Noordzee in 2018.

 Ter bescherming van de trekkende schieraal op zee moeten nu alle lidstaten het vissen op deze schieraal verbieden in 3 aaneengesloten maanden van het jaar. Voor de Nederlandse kleinschalige kustvissers was een dergelijke maatregel al van kracht. Het standpunt van de Minister en de Raad ligt dicht bij de positie die netVISwerk de afgelopen maanden heeft ingenomen. NetVISwerk ziet dit wel als een goede tijdelijke maatregel maar blijft zich inzetten voor een jaarrond gequoteerde aalvisserij zoals in Friesland.