Nieuws

12 april 2018

Vragen in tweede kamer over illegale handel in glasaal.

In het AO van 26 maart vroeg Jaco Geurts aan de minister om in Europees verband de illegale handel in glasaal stevig aan te pakken. Dit om verder aalherstel te bevorderen. De minister was helaas nog niet op de hoogte van de ernst van de problematiek. Op 6 april kwam Europol met het bericht naar buiten dat bijna ¾ van de gevangen glasaal illegaal wordt geëxporteerd.

Tijdens het AO van 26 maart werd verder veel gesproken over ruimtegebruik op de Noordzee, Brexit en ook over het IJsselmeer. Voor de IJsselmeervisserij lijkt nu toch ook gedacht te worden aan een vorm van sanering. Daarbij riep Jaco Geurts de groene NGO’s op om samen met de sector te onderzoeken of gelden van de Postcodeloterij gebruikt kunnen worden voor de sanering. Knopen zijn er nog niet doorgehakt. Overleg met visserij, vogelbescherming, sportvisserij, Stichting Transitie IJsselmeervisserij en provincies gaat mogelijk nog een uitweg bieden.