Nieuws

4 mei 2018

Akkoord over Decentraal Aalbeheer (DAB)

Er is een akkoord gekomen vanuit de expertmeeting van de Europese Commissie over de uitrol van Decentraal Aalbeheer. Het akkoord is informeel door LNV aan het bestuur van netVISwerk gegeven; de Commissie zelf moet dit nog bekrachtigen. Voor visserijgebieden binnen waterschapsregio’s wordt het mogelijk om Decentraal Aalbeheer een plan op te stellen. NetVISwerk zet zich daar dit jaar voor in. Bij DAB verdwijnt de gesloten periode. Er worden afspraken gemaakt over de uitzet van glasaal, over Paling Over De Dijk en over vangsthoeveelheden. De beslissing om mee te doen ligt uiteindelijk bij de vissers in de betreffende regio. Willen de vissers van start? Dan wordt het plan aan het ministerie en aan Brussel voorgelegd voor akkoord. NetVISwerk praat binnenkort met de verantwoordelijke ambtenaren van LNV in de bestuursvergadering over de te volgen aanpak. Tijdens de ledenveergadering van 30 mei zal uitgebreid ingegaan worden op de plannen rondom DAB.