Nieuws

4 mei 2018

Aanlandplicht voor handlijnvissers

NetVISwerk wil een betere afstemming met RVO over de aanvoer van Zeebaars door handlijnvissers langs de kust. Inzet is een ongewenste aanlandplicht, die voorbij gaat aan gezamenlijke EU interne markt en de al gemaakte afspraken, aangezien de betreffende, in Nederland geregistreerde vissers lid zijn van netVISwerk en “vissen naar draagkracht van het water” als uitgangspunt voeren. Om beleid en werkwijze goed af te blijven stemmen met alle betrokkenen, zal netVISwerk gesprekken voeren met de betreffende visafslagen, RVO en het Ministerie.