Nieuws

8 april 2016

Albert Jan Maat gekozen als voorzitter van netVISwerk

Albert Jan Maat (63), voorzitter en boegbeeld van LTO, is sinds 6 april 2016 de voorzitter van netVISwerk. Op de algemene leden vergadering van de nieuwe belangenorganisatie van binnenvissers en kleinschalige kustvissers werd Albert Jan Maat unaniem gekozen tot voorzitter. Het is een opvallende samenwerking tussen vissersorganisatie en agrarische belangenorganisatie.

De Algemene Ledenvergadering van netVISwerk

Met de nieuwe voorzitter gaat netVISwerk zich inzetten voor een goed toekomstperspectief van haar leden. Beroepsvissers die op een transparante en zorgvuldige manier vissen en van belang zijn voor de regionale economie.

Albert Jan Maat werd bereid gevonden om de taak van voorzitter op zich te nemen. Een belangrijke drijfveer voor Maat is rol die hij voor netVISwerk ziet bij het versterken van de plattelandseconomie, en de raakvlakken die er zijn met de land- en tuinbouw.

Maat zat namens het CDA acht jaar in het Europees Parlement. Als Europarlementariër was hij lid van de Visserijcommissie. In 2007 werd hij voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, een samenwerkingsverband van bijna 50.000 agrarische ondernemers. Afgelopen week maakte Maat bekend dat hij na afronding van het reorganisatieproces binnen LTO afscheid zal nemen als voorzitter van LTO Nederland.