Nieuws

9 december 2016

Economische Zaken neemt ‘zeebaarsstandpunt’ netVISwerk over

NetVISwerk heeft zich in de afgelopen periode ingezet voor gelijke behandeling van de zeebaarsvissers. Eind november is hierover een brief naar het Ministerie van Economische Zaken gestuurd. Begin december heeft netVISwerk-voorzitter Albert Jan Maat hierover gesprekken gevoerd met het ministerie. Nu kunnen we melden dat staatssecretaris Van Dam het standpunt van netVISwerk in zijn geheel overneemt.

Samen met de Belgen en de Duitsers zal Van Dam dit standpunt in Brussel inbrengen. Dat is goed nieuws, zo werken we met vereende krachten aan een gelijk speelveld binnen Europa.

Staatssecretaris Van Dam gaat netVISwerk-standpunt inbrengen in Brussel
In de brief gaat netVISwerk in op het belang van zeebaars voor de kleinschalige visserij. De organisatie onderkent dat het slecht gaat met het zeebaarsbestand in de Europese wateren. Maatregelen om de vangst te beperken zijn nodig, maar netVISwerk wil een gelijk speelveld binnen de kleinschalige visserij.

Gelijk quotum
In de voorstellen van de Europese Commissie wordt het quotum voor de Nederlandse visserij met staand want op zeebaars en de hardervisserij met bijvangst zeebaars op 0 gezet. Tegelijkertijd is er een quotum van 10 ton vastgesteld voor de handlijnvissers.

NetVISwerk is fel tegen een lager quotum voor de staandwandvissers en hardervissers.

Goede afbakening
In de brief vraagt netVISwerk ook om een goede afbakening van de bedrijven die op zeebaars mogen vissen.

De organisatie stelt voor om zeebaars bij te schrijven op de vergunning van vissers met staand want en vissers met hardernetten die in de afgelopen 5 jaar zeebaars hebben aangeland.

Voor de handlijnvissers is het logisch om de ring die er in Nederland al om deze visserij is, te handhaven, schrijft netVISwerk.