Nieuws

11 augustus 2017

Contacten netVISwerk en sportvisserij Nederland.

Op 6 september is het bestuur van netVISwerk aanwezig bij de bestuursvergadering van Sportvisserij Nederland. Dit naar aanleiding van de onrust die er is ontstaan in de Biesbosch. Met dit gesprek hopen we samen met Sportvisserij Nederland tot een convenant en gedragscode te komen die door beide partijen gerespecteerd wordt, en waarna men ook handelt. Het belangrijkste onderwerp hierin is dat er op een respectvolle wijze met elkaar wordt omgegaan. Als er iets speelt dan willen wij eerst een gesprek voordat er direct stappen worden ondernomen richting een rechtszaak. Er zullen zaken zijn waarover beroepsvissers en sportvissers het niet eens gaan worden, als men maar respect heeft voor elkaars standpunten. Dat is de boodschap die netVISwerk wil uitdragen.