Nieuws

11 augustus 2017

Internationale uitwisseling ten behoeve van aalbeheer.

Van 13-15 juni vond in Londen een bijeenkomst plaats met aalexperts uit 22 verschillende landen zoals Japan, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, de VS en Zuid-Afrika. Namens netVISwerk was Arjan Heinen aanwezig die een verslag heeft gemaakt van deze bijeenkomst. Een heel aantal onderzoeken over het gedrag van de aal in het binnenwater bevestigen zaken die beroepsvissers ook al dachten. De Japanse onderzoekers zijn nog weer dichter gekomen bij de paaiplek en het paaimoment van de Japanse aal. In de wandelgangen kwam Arjan te weten dat de Noorse overheid heeft besloten om een beperkt aantal vissers weer met een quotum van 750 kg per jaar te laten vissen. Naast het stimuleren van de lokale economie is een belangrijk doel het verkrijgen van gegevens over de aal in Noorwegen. Ook wil men meer weten over de rol van de aal in het fjorden ecosysteem.

Wilt u meer weten over de aalconferentie dan kunt u hier het verslag van de aalconferentie lezen