Nieuws

16 mei 2017

Dioxine, Stand van zaken

Het ministerie van Economische Zaken heeft de beleidsregel voor het openstellen en sluiten van gebieden in verband met dioxine in aal en wolhandkrab voorgelegd aan de Europese Commissie. Wanneer zij akkoord gaan dan zal de beleidsregel in de Staatscourant gepubliceerd worden. NetVISwerk heeft kennisgenomen van de beleidsregel en als reactie een brief geschreven naar het ministerie van EZ. Kern van onze boodschap is dat het mogelijk moet zijn om in de gesloten gebieden experimenten mogelijk moeten zijn. Dat wij de mogelijkheid open willen houden van het vissen op rivierkreeft met kreeftenkorven in de gesloten gebieden. Maar het  belangrijkste dat de normen voor een standaard monster aal in de gesloten gebieden in heel Europa hetzelfde moeten zijn en EZ wijkt daar nu van af.

De heer van Dongen van het ministerie van EZ heeft ons laten weten dat onze standpunten niet leiden tot aanpassing van de beleidsregel. Dit omdat VWS geen risico’s wil nemen met de volksgezondheid. Ook netVISwerk wil dat niet en begrijpt deze reactie ook niet. NetVISwerk blijft zich inzetten voor de vissers in de gesloten gebieden. Het is echter wel een zeer langzaam lopend proces met heel langzaam een paar kleine stapjes vooruit.  Het lijkt er op dat nu twee gebieden open gaan en het ministerie heeft toegezegd experimenten te verwelkomen.

Momenteel zijn wij in een oriënterende fase in gesprek met het ministerie van EZ over het verwateren van Wolhandkrab uit de gesloten gebieden. Hiervoor hebben wij een mooie techniek gevonden. Wij hopen hiermee op termijn proeven te kunnen doen. Wanneer wij hier meer van weten dan zullen wij u dit zeker laten weten. Houd de site in de gaten!