Nieuws

16 mei 2017

Sportvisserij Nederland

Naar aanleiding van de situatie die is ontstaan tussen een van onze leden en sportvissers zijn wij in gesprek gegaan met Joop Bongers van Sportvisserij Nederland. Aanleiding voor dit gesprek waren bedreigingen die door sportvissers zijn geuit tegen onze leden naar aanleiding van filmopnamen die gemaakt zijn tijdens het vissen in de Biesbosch. De vissers in kwestie hebben toestemming om te mogen vissen in de Biesbosch, en waren op het moment dat er heimelijk filmopnamen werden gemaakt bezig met een zegentrek voor visstandonderzoek. Op basis van de filmopnamen is er door sportvissers een petitie gestart om vissen zonder quotum in de Biesbosch te laten verbieden. Deze petitie heeft tot serieuze bedreigingen bij de vissers in kwestie geleid. netVISwerk staat voor vissen naar draagkracht van het water, duurzaam vissen en hiervoor hebben onze leden ook getekend. Wij hebben deze zaak dan ook hoog opgenomen en zijn in overleg getreden met Sportvisserij Nederland in de persoon van Joop Bongers. Hij heeft namens de bond zijn excuses gemaakt aan de vissers, en ook hij is van mening dat bedreigingen niet kunnen. Afgesproken is dat een afvaardiging van het bestuur van netVISwerk op een bestuursvergadering van Sportvisserij Nederland aanwezig is om zo in de toekomst te komen tot meer begrip en mogelijk ook een convenant. Verder is er toegezegd dat in plaats van het direct starten van procedures men eerst met elkaar om de tafel gaat om te praten. Met praten bereik je meer dan met ruziemaken