Blog

23 maart 2017

Duwen, trekken, afzien

Na een enthousiaste en betrokken ledenvergadering is het weer alle hens aan dek. Eind december heeft netVISwerk twee strenge brieven aan staatssecretaris Van Dam gestuurd.

Een van die brieven gaat over het zeebaarsquotum voor de staandwandvissers. We vragen hierin nadrukkelijk om een flexibel zeebaarsquotum voor deze groep.

Het Brusselse besluit van een handquotum van 250 kg kunnen we niet terugdraaien. Wat volgens ons wél kan en moet, is dit quotum als jaarquotum van 2500 kg hanteren, waarbij vissers het flexibel, afhankelijk van de visstand kunnen invullen.

We zijn nog volop in gesprek met het ministerie van Economische Zaken (EZ) over de invulling.

Beleidslijn gesloten gebieden

Daarnaast hebben we de staatssecretaris opgeroepen om met een nieuwe beleidslijn van de gesloten gebieden te komen. Die beleidslijn moet worden gebaseerd op de Brusselse regels en geen nationale koppen bevatten.

Dat betekent niet langer gesloten gebieden, maar de visser verantwoordelijk maken voor het aanbieden van vis onder de wettelijke EU-dioxinenorm.

NetVISwerk heeft inmiddels een uitnodiging voor een gesprek over de invulling. We houden u op de hoogte!

Oesters rapen: pilot als basis nieuwe Nb-vergunning

Voor de noordelijke provincies heeft netVISwerk inmiddels opdracht ontvangen om een beleidsplan op te stellen voor het rapen van oesters in de Waddenzee. Dit moet de basis worden van een eventuele nieuwe Natuurbeschermingswetvergunning ( Nb-vergunning). De huidige Nb-vergunning is op verzoek van netVISwerk met een jaar verlengd tot 1-1-2018.

We vinden het van belang om de huidige vergunninghouders volop te betrekken bij het opstellen van het plan. Uiteraard informeren we de andere visserijorganisaties voluit hierover. En we organiseren een startbijeenkomst met Johannes Kramer, gedeputeerde van de Provinciale Staten van Friesland.

Decentraal aalbeheer: druk op verdere voortgang

De aanpak van het decentraal aalbeheer dreigt vertraging op te lopen. De pilot in Friesland wacht nog altijd op goedkeuring van EZ.

NetVISwerk zet alle druk op een snelle afronding, zodat we dit jaar de plannen kunnen opstellen voor de rest van Nederland. We maken daarvoor nu al afspraken met waterschappen.

Samenwerking met sportvissers: beter goede buur dan verre vriend

Beroepsvissers en sportvissers: het lijkt een haat-liefdeverhouding. In Friesland werken ze goed samen. Elders blinkt de sportvisserij vaak vooral uit in het uitgeven van geld aan juridische procedures.

Dat kan beter en anders!

In februari gaan de beroepsvissers in Groningen in gesprek met de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Zo hoort het. Beter een goede buur dan een verre vriend!

Roadshow…

En netVISwerk: ik zal het geen roadshow noemen, maar namens u mag ik de komende weken in gesprek met de Grevelingenvissers, Oosterscheldevissers, de Noord-Hollandse binnenvissers en de kustvissers uit IJmuiden.

Ik zie er naar uit. Samen staan we sterk!
Albert Jan Maat
Voorzitter netVISwerk