Nieuws

11 augustus 2017

Insteek netVISwerk op zeebaarsdossier duidelijk.

De komende maanden zal netVISwerk bij de Nederlandse en de Europese ambtenaren en politiek zich hard maken voor maatregelen die de kleinschalige zomervisserij op zeebaars ten goede komen. Het minimaliseren van de wintervisserij op de concentraties zeebaars in het Kanaal  blijft belangrijk. De zomervisserij op zeebaars voor de kust moet uitgeoefend kunnen worden door alle vormen van kleinschalige visserij zoals de handlijnvisserij, de staande nettenvisserij en de visserij met hoekwant.  Daarbij zullen alle bedrijven een gelijkwaardig quotum moeten krijgen voor 2018. Welke kleinschalige vissers met welke (combinatie van)  tuigen mogen vissen zal door de lidstaat zelf bepaald moeten kunnen worden. Zeker nu de aanwas van jonge zeebaars nog steeds sterk is en de vissers veel zeebaars zien die bijna aan de maat is.  Of dit ook gezien wordt in Internationaal onderzoek zullen we binnenkort weten als netVISwerk als waarnemer aansluit bij de werkgroep zeebaars van ICES.