Nieuws

11 augustus 2017

Van het Bestuur

Leden hebben mandaat gegeven om met vorstellen voor een PO te komen. Na de goed bezochte ledenvergadering van 22 juli jongstleden, waar we van onze leden de goedkeuring hebben gekregen voor de vorming van een PO voor de kleine kust- en binnenvisserij, zijn we voortvarend aan de slag gegaan. Er worden gesprekken met collega organisaties gevoerd, de verschillende deelbelangen worden in beeld gebracht en dit najaar zal netVISwerk per regio het gesprek met de leden aangaan om tot een praktische en betaalbare invulling te komen.

Op initiatief van netVISwerk zijn wij met het ministerie van Economische Zaken, de WUR en de fabrikant van pompen en filters in overleg of er mogelijkheden zijn tot het verlagen van dioxinegehalten in wolhandkrab en mogelijk ook aal.

Ook zet netVISwerk zich in om bij de kabinetsformatie voldoende aandacht te houden voor ambachtelijke ondernemers en de meerwaarde van de binnenvisserij ende kustvisserij en hun rol en inzet bij het goed beheren van de visstanden. Deze vormen van visserij langs de kust op rivieren en meren draagt bij aan waardevolle werkgelegenheid en de levering van hoogwaardig voedsel. Ook vindt netVISwerk dat er meer overheidsgeld moet komen voor een adequaat functionerende NVWA.