Nieuws

25 september 2019

Kennismaking met hoofd Europees Visserijbeleid van LNV

Kennismaking Hoofd Europees Visserijbeleid van LNV met de kleinschalige kust en binnenvisserij op 1 november.

Het bestuur van netVISwerk zal op 1 november in gesprek gaan met Roos Strating, nieuw aangesteld hoofd van de afdeling Europees Visserijbeleid van LNV. Zij zal een deel van de dossiers van Herman Snijders overnemen. Daaronder valt ook het dossier zeebaars en dus de verdeling van de vangstruimte over de verschillende delen van de visserij binnen Europa. Ook het Europese aalbeheer valt daar onder. Zij zal bijgepraat worden over de visie van netVISwerk op het Europese aalbeheer. Ter voorbereiding heeft netVISwerk een telefonische enquête onder de leden gehouden over de zeebaarsvisserij van het lopende seizoen. Daaruit is duidelijk geworden dat de zeebaarsvangsten in de kustzone van Zeeland tot Waddenzee heel goed zijn. De inzet van netVISwerk zal dan ook een verruiming van de vangstruimte voor de kleinschalige handlijn en nettenvisserij. Ook voor kleinschalige vissers die nu totaal geen vangstruimte hebben. EU breed moet er een voorkeurspositie komen voor de kleinschalige visserij en de zeebaars kan daarbij als voorbeeld dienen.