Nieuws

29 september 2019

Deelname netVISwerk aan overleggen over het Noordzeeakkoord.

In verband met het ruimtebeslag van windparken en natuur op de Noordzee, veelal ten koste van de visserij, wordt de laatste hand gelegd aan een Noordzeeakkoord onder leiding van Jacques Wallage. Hierin worden compensatievoorstellen voor de visserij vastgelegd. Compensatievoorstellen in de vorm van financiële compensatie, open te houden gebieden en gelden voor innovatie. NetVISwerk is hier nauw bij betrokken om de belangen van de kleinschalige visserij hier goed in verwoord te krijgen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met VisNed en de Vissersbond. De inzet van netVISwerk is: Weer toegang krijgen tot de windparken, meer inzet van de kleinschalige vissers bij onderzoek en het beperken van gesloten gebieden in de kustregios. Daarnaast ruim toegang tot innovatie en saneringsfondsen voor de kleinschalige kustvisserij.