Nieuws

7 november 2017

Lobby Zeebaars

NetVISwerk lobbyt stevig in Brussel en Den-Haag voor een gelijke positie van de kust/ handlijnvissers. NetVISwerk zorgt ervoor dat deze visser voldoende in beeld zijn zodat zij een gelijke behandeling krijgen. De besluitvorming in de Raad is in de tweede helft van december. Gesprekken zijn gevoerd met Europese collega’s en de stakeholders bijeenkomst van de Europese Commissie  zal maandag as worden benut om onze inbreng te leveren evenals in het bestuurlijk overleg met de minister eind deze maand.