Nieuws

7 november 2017

Project Visserijacademie

Op 2 november heeft het LEI in samenwerking met netVISwerk een projectvoorstel ingediend voor het opzetten van een visserijacademie. Een visserijacademie voor de binnen- en kustvisserij werkt aan de opbouw van neen vernieuwend kennissysteem in samenwerking met onderwijs, onderzoek en visserij praktijk die een verdere impuls kan geven aan verduurzaming en versterken van de sectoren. Het project is een voortzetting van het bestaande kennissysteem vanuit het voormalige project kenniskringen visserij, en met name de kenniskring Binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij.

Achtergrond

De binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij vervullen een belangrijke functie op het gebied van ecologisch duurzame visserij, produceren/ vangen van gezond voedsel, duurzaam (ecologisch) beheer van wateren en omgeving waar gevist wordt, kleinschalige toeristische activiteiten enz. Ze zijn daarmee voorbeeld voor een maatschappelijk geaccepteerd en gezond voedselsysteem. Daarnaast vervullen ze een belangrijke maar vaak onzichtbare functie op het platteland en in kustgebieden. Het voortbestaan wordt echter bedreigd door lage inkomsten, en door gebrek aan bedrijfsopvolging. Hierdoor dreigt zowel de beheersfunctie maar ook de specifieke visserij kennis te verdwijnen. Om toekomstbestendig te zijn is dus (nieuwe) kennis nodig om te kunnen vernieuwen, om meer waarde te kunnen halen uit de functies die de vissers vervullen en om het beroep aantrekkelijk te maken voor opvolgers. Een goed functionerend kennissysteem is dus noodzakelijk voor verdere verduurzaming, vernieuwing en continuïteit.