Nieuws

19 december 2018

Meer ruimte kleinschalige visserij door nieuw EU Visserijakkoord

Vannacht heeft de Europese Commissie een besluit genomen over het nieuwe EU Visserijakkoord. De beroepsvereniging voor de Nederlandse kleinschalige kust- en binnenvisserij NetVISwerk kan uit de voeten met dit door Nederland hard bevochten akkoord. Het biedt de kleine visserij wat meer ruimte en voorkomt verder onheil.

Voorzitter Albert Jan Maat reageerde namens NetVISwerk op de genomen besluiten: “Wij hebben waardering voor de inzet van minister Schouten en haar mensen voor visserij in 2019. Dankzij de Nederlandse inzet is er toch wat meer ruimte gekomen voor de kustvissers op zeebaars en is een onwerkbare bijvangstregeling voor staand wantvissers terecht gesneuveld”.

De beroepsorganisatie had wel graag gezien dat het ICES-advies, dat een herstel van het zeebaarsbestand liet zien, was vertaald in meer mogelijkheden voor de vissers. De voorstellen van de Europese Commissie waren wat dat betreft een koude douche. Ook vindt NetVISwerk dat de handlijnvissers met dit akkoord erg karig bedeeld zijn.

Wat het aalherstelbeleid betreft is NetVISwerk blij dat het huidige beleid kan worden voortgezet en er met kracht verder kan worden gewerkt. Dat doet NetVISwerk binnen de stichting Dupan, samen met de ketenorganisaties in de aalsector. De waterschappen en Rijkswaterstaat zullen wel steviger aan de bak moeten, voor wat betreft investeringen in vispassages en visvriendelijke gemalen. Ook zou het goed zijn als Nederlandse natuurorganisaties zich met hun pachtbeleid voor vissers conformeren aan het Europees beleid.