Nieuws

26 oktober 2018

Brandbrief aan bestuurders kop van Overijssel

NetVISwerk schreef afgelopen maand een brandbrief aan de directies van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, College van B en W gemeente Steenwijkerland en Gedeputeerde Staten provincie Overijssel. Het uitoefenen van ambachtelijke beroepen in de kop van Overijssel wordt allengs moeilijker door het beleid van de terreinbeherende organisaties: Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Namens de duurzame, ambachtelijke riettelers, beroepsvissers en punterbouwers in de kop van Overijssel doet netVISwerk een uiterste beroep op de bestuurders in dit gebied, om samen samen te werken aan een plan waarbij behoud van natuur en duurzame ambachten hand in hand gaan.

NetVISwerk is in afwachting van een reactie op de brief en wil, gezien de ernst van de situatie, op korte termijn met hen om tafel.