Nieuws

10 oktober 2017

Nederlandse overheid publiceert beleidsregel voor openen en sluiten gebieden.

Krammer deel van het Krammer-Volkerak open voor aalvisserij evenals de tweede Maasvlakte.

Op 1 april 2011 zijn grote delen van de Nederlandse wateren, met name de grote rivieren en de hiermee in verbinding staande wateren, gesloten voor de visserij op aal en wolhandkrab. Het Nederlandse stroomgebied van de Rijn en de Maas van de grens met Duitsland en België tot en met de Nieuwe Waterweg, het Haringvliet en het Ketelmeer wordt kenmerkt zich door verontreiniging van de waterbodem met dioxines en polychloorbifenyl-verbindingen (PCB’s) als gevolg van historische lozingen Op 4 oktober heeft de overheid de beleidsregel rond het openen en sluiten van delen van de Nederlandse wateren gepubliceerd. Op basis daarvan zijn nu de 2e Maasvlakte en het zuidwestelijke deel van het Krammer Vollerak  open gesteld. Uit bemonstering is gebleken dat de aal in deze gebieden onder de gestelde norm voor dioxines en PCB’s ligt. Deze wateren worden derhalve opengesteld voor de visserij op aal. Indien bij de visserij in deze gebieden echter wolhandkrab wordt gevangen, dan moet deze wolhandkrab onmiddellijk in hetzelfde water worden teruggezet. Het is nog niet duidelijk op grond van welke metingen de wolhandkrab buiten de openstelling valt.

netVISwerk heeft zich ingezet voor een goede controle en het snel openstellen van gebieden waarin de gehalten van dioxines en PCB’s onder de norm zitten. Wij blijven er bij het ministerie op aandringen dat wanneer de gehalten onder de gestelde norm zitten, de gebieden vlot weer worden opengesteld.

Hier kunt u de Beleidsregel en de Uitvoeringsregeling nalezen.