Nieuws

10 oktober 2017

NetVISwerk: Het regeerakkoord biedt kansen voor de ambachtelijke kust- en binnenvisserij.

NetVISwerk, de organisatie voor de kust- en binnenvisserij in Nederland en België verwelkomt de plannen van het nieuwe kabinet. Als het gaat om een gelijk Europees speelveld, een innovatiefonds voor duurzame visserijtechnieken een krachtiger beleid voor de Waddenzee en verruiming van de visserijmogelijkheden in windmolenparken.

Nu worden nog gebieden gesloten voor de visserij op basis van strengere dan Europese normen. Voedselveiligheid moet de basis blijven. De nieuwe koers van Nederland biedt mogelijkheden. Zeker als deze worden benut met innovatieve methoden om bijvoorbeeld aan de normen voor dioxinegehalten te voldoen. NetVISwerk werkt al aan een onderzoeksproject daarvoor. Verder kunnen duurzame visvangst en windmolenparken goed samengaan als kleinschalige kustvissers partner worden in  voedsel- en energievoorziening. NetVISwerk verwelkomt een beheerorganisatie voor de Waddenzee en ziet goede kansen voor duurzame samenwerking tussen ambachtelijke visserij en natuurbeheer. NetVISwerk heeft daarin vertrouwen als ook de noordelijke provincies daarin ook een sterke stem krijgen.

Wat het fiscaal beleid betreft pleit netVISwerk voor een beter beschermde positie van duurzame, ambachtelijke en traditionele bedrijven die kleur geven aan economie en regio. NetVISwerk zal daarvoor samenwerking zoeken in water gerelateerde sectoren zoals de ambachtelijke kust- en binnenvisserij, rietsnijders en ambachtelijke scheepsbouwers. NetVISwerk betreurt de verhoging van het lage btw tarief en vindt dat de genoemde ambachtelijke bedrijven daarin onder moeten worden gebracht. hoe dan ook moeten kleine bedrijven die geen bv vorm hebben een gelijke lastenverlaging moeten krijgen als de verlaging van de vennootschapsbelasting.