Nieuws

28 september 2018

Lobby voor de kleinschalige visserij op zeebaars.

In de komende decemberraad van de EU worden besluiten genomen over de beschermingsmaatregelen voor de zeebaars. NetVISwerk voert daarvoor een actieve lobby om de belangen van de kleinschalige visserij voor het voetlicht te brengen.

In de aanloop naar de raadsvergadering is in de Noordzee Adviesraad (NSAC in het Engels) een advies voorbereid vanuit de visserij in samenspraak met de natuurorganisaties. NetVISwerk is lid van de NSAC en vertegenwoordigt daarin de kleinschalige visserij. De wetenschappers in ICES hebben in 2018 een herbeoordeling gedaan van het zeebaarsbestand. Omdat de jaarklassen 2013 en 2014 sterker zijn dan de jaren daarvoor schatten zij in dat, ook bij een iets hogere vangst van zeebaars, het bestand boven het niveau zal komen waarop het een sterke jaarklasse kan produceren. Vandaar dat de NSAC, ook in samenspraak met de natuurorganisaties tot een hogere vangstlimiet komt in haar advies. [link naar advies]

NetVISwerk heeft dan ook ingezet op een verhoging van de vangstlimiet per vaartuig voor die beroepsmatige handlijnvissers die er echt van moeten leven en de staand want vissers. Dat zijn de enige visserijen die gericht op zeebaars mogen vissen binnen een strak gehandhaafde jaarlimiet. De overige visserijen zullen nog steeds zo veel mogelijk om de zeebaars heen moeten blijven vissen.

Dat het aan de handhaving nogal ontbreekt, is evident en dat geldt voor alle lidstaten. NSAC bepleit een stevige inzet op de handhaving. Voor Nederland pleit netVISwerk nu al voor het tweede jaar voor een specifieke oplossing voor de vangsten van de hardervissers die onder PS (Purse Seine, ringzegen) in het VIRIS systeem terecht zijn gekomen. Daarnaast zou er een kleine jaarlijkse vangsthoeveelheid moeten komen voor fuiken, weervisserij en hoekwant visserij in de kustzone.